Zase jsme něco přidali…..

0 comments

Účelem zveřejnění tohoto příspěvku není Vás rovnou odradit, ale spíše ukázat cestu, kam je se možno při trpělivém a systematickém tréninku dostat. Nejsme blázni, abychom hazardovali se zdravím účastníků. Takže malé děti jen koukat a jen z dálky. A pro větší a odvážnější, kteří se přiblíží na kole, stejně bude připravena jednoduchá objízdná trasa.

Share This:

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *


    free vectors